Opção de tema

Tema
2
Layout de caixa
Cor de fundo
Menu Fixo
This is Secound Post For Template

This is Secound Post For Template

Sestava Paris Saint-Germain v této sezón? se dá nazvat luxusní, Messi letos v lét? vedl do Pa?íž?adu špi?kových hrá??, v?etn? starého hrá?e Realu Madrid Ashrafa Hakimiho. Život marocké hv?zdy však není snadný, pro? je Ashraf naštvaný? Kombinace pa?ížských úto?ník? Messi, Mbappé a Neymar m?že libovoln? otevírat dve?e soupe?e, ale tito t?i mají ur?itý stupe? „nenávratných privilegií, což hodn? omezuje Ashrafa, který má silné úto?né schopnosti. . . Uvádí se, že p?edseda Realu Madrid Florentino sleduje, jak talentovaná hv?zda Bernabeu odešla, ale na za?átek je p?íliš brzy a Paris Saint-Germain ho nem?že jen tak pustit.

Ashraf se proslavil v Real Madrid a poté si ho pronajal a p?estoupil, aby se ukázal v Bundeslize a Serii A. Bernabeu ho vítá, aby se vrátil dom? a oblékl si znovu Fotbalový Dres Real Madrid. Paris Saint-Germain ale nemá nouzi o peníze. Naopak ožehavým tématem v Pa?íži je Mbappé. Je velmi pravd?podobné, že p?íští léto p?estoupí do Realu Madrid zdarma. Ashraf musí mít velký zájem vrátit se do Realu Madrid a p?ipojit se k Mbappému.

Po posledním zápase je však tiché porozum?ní mezi Mbappem a Messim stále lepší a lepší. Mbappe trest dobrovoln? vzdal a umožnil Messi úsp?šn? dovést tým k vít?zství. To všem dodalo silné sebev?domí. Zajímalo by m?, jestli Mbappé z?stane a bude bojovat po boku Messiho v Fotbalový Dres Paris Saint-Germain? Pa?íž však po vít?zném utkání svou mentalitu jist? stabilizuje.

Todos os comentários

    Deixe uma resposta